Maaseudun kehittämiselle

Kehitystoiminta

Maaseudun rakennemuutoksen ja eri syiden johdosta tiloilla on tänä päivänä tyhjillään olevia tuotantorakennuksia kuin myös tuottamattomassa käytössä olevia maa-, vesi- ja ranta-alueita, huonokasvuisia metsiä suo-, harju- ja kallioalueineen, vanhoja maa-ainesten ottoalueita, käytöstä poistettuja mylly- ja saharakennuksia sekä erilaisia joutomaa- ja erityisalueita. Usein nämä vajaakäyttöiset kiinteistöresurssit jäävät vaille huomiota, vaikka kiinteistöjen eri käyttö- ja yrittäjyysmuodoille on kysyntää ja asiakastarpeiden tyydyttämiseen löytyy maatiloille sopivia kehittämisratkaisuja.

Pääkohderyhminä ovat maatilatalouden harjoittajat ja muut maatila- ja metsäkiinteistöjä maaseudulla omistavat henkilöt Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Kehitystyön toteutuksesta vastaa kehitysjohtaja MMM Harto Ylitalo AF-Innovasta.

Viljelijä, mikäli olet kiinnostunut kehitysteemasta, ota rohkeasti yhteyttä. Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia.

harto.ylitalo(a)af-innova.fi