Maaseudun kehittämiselle

Tietopaketti

Tietopaketissa esitetyt casekuvaukset ja prosessikaaviot auttavat hahmottamaan yhdyskuntarakentamisen pilaantumattoman ylijäämämaa-aineksen hyödyntämistä pellonparannuksessa sekä pienimuotoisen betonijätteen sekä pilaantumattoman ylijäämämaa- ja kiviaineksen hyödyntämistä tilainfran rakentamisessa.

Pilaantumattoman ylijäämämaa-aineksen sekä betonijätteen ja pilaantumattoman kiviaineksen hyödyntämisen lupa- ja ilmoituskäytäntöihin liittyy paljon paikkakuntakohtaisia eroja ja alueellisia käytäntöjä. Esitetyt casekuvaukset ja prosessikaaviot kuvaavat Ulvilan, Kankaanpään ja Rauman kaupunkien ja Säkylän kunnan hyötykäyttökäytänteitä. Lainsäädäntö päivittyy nopeasti, ja uusin tieto on aina lupaviranomaisilla.

Kun hyödyntämismahdollisuus on todettu, ja sen alustavat edellytykset selvitetty hyödyntäjän ja luovuttajan välillä, kannattaa olla heti yhteydessä kunnalliseen ympäristöviranomaiseen, joka antaa tarkemmat ohjeet hyödyntämisen ja hankkeen etenemisen ehdoista.

Tärkeää muistaa, että kunnalliselta ympäristöviranomaiselta tulee olla aina kirjallinen hyödyntämislupa/arvio ennen hyödyntämisen aloittamista.

1. Yhdyskuntarakentamisen pilaantumattoman ylijäämämaa-aineksen hyödyntäminen pellonparannuksessa (Mallit Ulvila ja Kankaanpää)

2. Pienimuotoinen betonimurske- ja betonipesulietejätteen hyödyntäminen tilainfran rakentamisessa (Mallit Ulvila ja Säkylä)

3. Pilaantumattoman ylijäämämaa- ja kiviaineksen hyödyntäminen tilainfran rakentamisessa
(Malli Rauma)

Koulutus- ja infotilaisuudet

16.6.2023 / Tietoisku / Betoniasemien pesuliete- ja palautebetonijätteen hyötykäyttö tilakeskus- ja tilatieinfran kunnostuksissa - ilmoitus- ja lupamenettely ja toimintatavat
(Ilmoittautuminen 14.6.2023 mennessä Tästä Tai 045 3430670
Ohjelma
Nurmi
Thessler

9.12.2022 / Tietoisku / Rakennustyömaiden pilaantumattomien ylijäämämaa-ainesten hyötykäyttö valtaojien putkituksissa - toimintatavat ja työkalut.
(Ilmoittautuminen 7.12.2022 mennessä)
Ohjelma
Maanrakennuks Mykrä Oy / Mari Mykrä
Ulvilan kaupunki / Riikka Niemenmaa

9.6.2022 / Opintoretki Betonimurskeen ja betoniteollisuuden ylitteiden hyötykäyttö - ilmoitus- ja lupamenettelyt ja käytännön toteutus.
(Ilmoittautuminen 7.6.2022 mennessä)
Ohjelma

Kehittämishankkeet

- Kiertotalouden mahdollisuudet maaseudulla
-yhteistyöhanke
-lue lisää!

- Maaseudun Energiayrittäjyys -koordinaatiohanke
-lue lisää!

- Maatilan älykäs energiajärjestelmä -hanke
-lue lisää!

- Maatilakiinteistöresurssit tuottamaan
(Kiretu-hanke)
-lue lisää!

- Vajaakäyttöiset maatilakiinteistöt tuottamaan
(VKT-hanke)
 -lue lisää!