Maaseudun kehittämiselle

Kiertotalouden mahdollisuudet maaseudulla

(-yhteistyöhanke)

Kiertotalouden mahdollisuudet maaseudulla -yhteistyöhanke edistää Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman ja Satakunnan maaseutuohjelman tavoitteiden saavuttamista: osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö lisääntyvät. Maa- ja metsätalouden Ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävä kehitys tehostuvat uusien käytäntöjen, menetelmien ja teknikoiden kehittyessä.

Hankkeessa edistetään kiertotalouden opein maatilan tuottavuutta, kestävää kehitystä ja kustannustehokkuutta kehittämällä yhdyskuntarakentamisen pilaantumattomien ylijäämämaa-ainesten ja kierrätysbetoni- ja tiilimurskeen hyötykäyttöä ja ilmoitus- ja lupamenettelyprosesseja pelto-, talouskeskus- ja tilatieinfran kunnostusinvestointien toteutuksessa.

Pääkohderyhmänä ovat maanviljelijät ja maaseutuyritykset. Hankkeen toteutusalue on Satakunnan ELY-keskuksen toimialue. Hankkeen arvioitu toiminta-aika 2/2021-8/2023.

Kehityshankkeen toteuttajina ovat Ok AF-Innova, MTK-Satakunta Ry. ja Reroute Oy. Hanke saa päärahoituksen Satakunnan ELY-keskuksesta. Hankkeessa mukana olevat muut ja yksityisestä rahoituksesta vastaavat tahot: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry., INFRA ry, Koneyrittäjät ry., JITA Oy, sekä ProAgria Länsi-Suomi ry., JARTTU Oy, Maanrakennus Mykrä Oy ja West Coast Road Masters Oy, Timantti-Nieminen Oy, Lassila&Tikanoja Oyj, HKScan Finland Oy, Esakon Oy.

Lisätietoja hankkeesta:
Harto Ylitalo +358 41 3178134
harto.ylitalo(at)af-innova.fi.


Tietopaketti

Tietopaketissa esitetyt casekuvaukset ja prosessikaaviot auttavat hahmottamaan yhdyskuntarakentamisen pilaantumattoman ylijäämämaa-aineksen hyödyntämistä pellonparannuksessa sekä pienimuotoisen betonijätteen sekä pilaantumattoman ylijäämämaa- ja kiviaineksen hyödyntämistä tilainfran rakentamisessa.

Pilaantumattoman ylijäämämaa-aineksen sekä betonijätteen ja pilaantumattoman kiviaineksen hyödyntämisen lupa- ja ilmoituskäytäntöihin liittyy paljon paikkakuntakohtaisia eroja ja alueellisia käytäntöjä. Esitetyt casekuvaukset ja prosessikaaviot kuvaavat Ulvilan, Kankaanpään ja Rauman kaupunkien ja Säkylän kunnan hyötykäyttökäytänteitä. Lainsäädäntö päivittyy nopeasti, ja uusin tieto on aina lupaviranomaisilla.

Kun hyödyntämismahdollisuus on todettu, ja sen alustavat edellytykset selvitetty hyödyntäjän ja luovuttajan välillä, kannattaa olla heti yhteydessä kunnalliseen ympäristöviranomaiseen, joka antaa tarkemmat ohjeet hyödyntämisen ja hankkeen etenemisen ehdoista.

Tärkeää muistaa, että kunnalliselta ympäristöviranomaiselta tulee olla aina kirjallinen hyödyntämislupa/arvio ennen hyödyntämisen aloittamista.

1. Yhdyskuntarakentamisen pilaantumattoman ylijäämämaa-aineksen hyödyntäminen pellonparannuksessa (Mallit Ulvila ja Kankaanpää)

2. Pienimuotoinen betonimurske- ja betonipesulietejätteen hyödyntäminen tilainfran rakentamisessa (Mallit Ulvila ja Säkylä)

3. Pilaantumattoman ylijäämämaa- ja kiviaineksen hyödyntäminen tilainfran rakentamisessa
(Malli Rauma)