Maaseudun kehittämiselle

Maatilan älykäs energiajärjestelmä -hanke

Maatilan älykäs energiajärjestelmä- hanke edistää maaseutuohjelman tavoitteiden saavuttamista: osaaminen, tiedonkulku, innovaatiot ja yhteistyö lisääntyvät, ilmastonmuutoksen hillintä tehostuu ja yrittäjyys monipuolistuu.

Tavoitteena on myös saavuttaa ratkaisu, joka leviää laajasti käyttöön maaseudun yrityksissä sekä maatiloilla ja lisää omalta osaltaan uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä. Saavutetun ratkaisun avulla pystytään saavuttamaan taloudellista etua sekä sähkön kuluttajille, että palvelujen tarjoajille.

Kohderyhmänä ja hyödyn saajina ovat pienyritykset ja mikroyritykset sekä maatilat maaseudulla.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, rahoitusviranomaisena Varsinais-Suomen ELY keskus sekä energia yhtiöt; Vakka-Suomen Voima Oy, Sallilan Energia Oy ja Leppäkosken Sähkö Oy.

Hankkeen päätoteutusalue on Varsinais-Suomi ja Satakunta.

Hankkeen toteutusaika on 01.09.2018 - 31.12.2021

Hankkeen päätoteuttajan on ProAgria Länsi-Suomi ja osatoteuttajana AF-Innova.

Lisätietoja hankkeesta:
Esa Merivalli +358 44 988 3180
esa.merivalli@af-innova.fi